Silva Regina 2018

 

SILVA REGINA 2018, která se uskuteční ve dnech 8. – 12. 4. 2018 opět patří mezi největší lesnické a myslivecké veletrhy ve střední Evropě.

 

Lesnická část veletrhu je umístěna tradičně v okolí pavilonu Z a návštěvníci zde najdou vše pro lesní hospodaření.

 

Náš stánek Výzkumná stanice Křtiny se bude nacházet na stejném místě jako na předešlé Silva Regině 2016, tedy venkovní ploše R s číslem stánku 016. Určitě nás poznáte na velkou vzdálenost podle tradičního žlutého stožáru u naší lanovky.

Tímto Vás srdečně zveme na náš stánek.

Kolektiv Výzkumné stanice, ŠLP ML Křtiny, MENDELU

Silva Regina 2018