FORGOT YOUR DETAILS?

Výstava Gazeta Lesna

Sobotní den 26. 5. 2018 se na letišti Polamiec uskutečnila Konferencja dla zuli. Jedná se o regionální výstavu zaměřenou na lesnickou techniku jejíž organizátorem je časopis Gazeta Lesna. Výzkumná stanice, jako jeden z mnoha vystavovatelů, zde propagovala svoje výrobky a návštěvníci si tak mohli na stánku prohlédnout Talířovou půdní frézou TPF-1 a Rýhový zalesňovací stroj RZS-1.

Dne 25.4.2018 proběhly ukázky mechanizované výsadby sazenic za účasti odborné veřejnosti  na kalamitou postiženém území Bruntálska – Moravský Beroun. Jednalo se o předvedení činnosti Talířové půdní frézy TPF-1 pro přípravu půdy pro strojové zalesňování lesní půdy pomocí Rýhového zalesňovacího stroje RZS-1.   Oba zmíněné stroje jsou z naší produkce.  Frézou jsme si nejprve odstranili nános vzniklý

Silva Regina 2018

Ve dnech 8. – 12. 4. 2018 proběhl na brněnském výstavišti Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina 2018, Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA.   Všech veletrhů se zúčastnilo 724 firem z 37 zemí na ploše 87 000 čtverečních metrů, brněnské výstaviště bylo zcela vyprodáno.

Dne 20.12.2017 byla zveřejněna výzva z Programu rozvoje venkova Slovenské republiky pro podporu investicí do lesnických technologií. Tato výzva byla zveřejněna na webových stránkách Státní zemědělské intervenční agentury. http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-pre-podopatrenie-8-6/8548 Přílohy k podání žádosti jsou ke stažení: http://www.apa.sk//index.php?navID=728&ofs1=0  

PF 2018

Celý kolektiv Výzkumné stanice Vám přeje Šťastný Nový rok 2018.

Kalendář Lesní lanovky LARIX 2018

Dne 12.12.2017 byl představen nový kalendář Lesní lanovky LARIX 2018. Kalendář byl slavnostně představen na zámku ve Křtinách společně s vánočním koncertem a představením kalendáře ŠLP ML Křtiny MENDELU. Věříme, že se Vám kalendář Lesní lanovky LARIX 2018 bude líbit a přejeme krásné prožití vánočních svátků.    

Mechanizovaná výsadba za pomoci RZS-1

Mechanizovaná výsadba probíhala ve dnech 14. a 15. listopadu 2017. Sázely se různé druhy dřevin (BK, DB, BO, MD a BR) prostřednictvím jednosedadlového rýhového zalesňovacího stroje RZS-1. Tyto ukázky probíhaly v Polsku. Během prvního dne ukázek v Rudy Raciborz se vysázelo 4000 obalovaných sazenic buku na ploše 1 ha za 5 hodin práce. Na druhém

Mezinárodní lesní veletrh – Rogów 2017

Mezinárodního lesního veletrhu v Rogowě se zúčastnilo kolem 80 firem převážně z Polska. Jednalo se o třináctou výstavu v řadě, která se uskutečnila ve dnech 6.-8. září 2017. Výstava probíhala tradičně v krásném areálu lesních školek. V době konání veletrhu byly k vidění stroje převážně polských firem, ale také několik zahraničních firem, mezi kterými jsme

Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty pro Program rozvoje venkova na období 2014–2020, pro 5. kolo příjmu žádostí. V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun. Pro naše

Den stromu v lesnickém skanzeně

Lesy SR, š. p. uskutečnily již XVI.  ročník „Dňa stromu“ – svátku všech, kteří mají rádi les. Den stromu v lesnickém skanzeně Čierny Balog proběhl dne 8. 7 2017 v areálu Lesnického skanzenu ve Vydrovské dolině. Nabídl plnohodnotný program a lesní pedagogové se postarali o zabavení dětí formou zábavné soutěže. Tento den bylo v činnosti i

TOP